Hospicjum dla dzieci to przede wszystkim godne życie

Hospicjum dla dzieci zawsze kojarzy się z bólem, cierpieniem, chorobą i śmiercią tych najmłodszych i najbardziej bezbronnych istot – aniołków już za życia. Ale hospicjum to nie tylko miejsce agonii, hospicjum niesie ze sobą nadzieję i zapomnienie o najtrudniejszych chwilach w życiu.

Dziecięce hospicjum to terapia zajęciowa, czasem wyjazdy – jeśli stan zdrowia podopiecznych pozwala na odbycie wycieczki i rehabilitacja, zwłaszcza dzieci, które nie wstają z lóżka, mają bolesne przykurcze mięsni, taka rehabilitacja ma olbrzymie znaczenie w poprawie komfortu życia chorego dziecka.

Okres życia w hospicjum

Pamiętajmy, że chore dzieci, korzystające z pomocy hospicjum dla dzieci, znajdują się najczęściej w ostatnim okresie swojego życia tak zwanym stadium terminalnym choroby. Na tym etapie badania diagnostyczne i leczenie przyczynowe nie mają już większego znaczenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których nagłe pogorszenie stanu chorego może być wywołane inną przyczyną niż podstawowa choroba, a której leczenie przyniesie ulgę małemu pacjentowi i poprawi jakość jego życia.

Pomocy potrzebują nie tylko pacjenci, lecz też ich rodzina

Ale życie to też odpowiednia forma komunikacji – z chorym tak jak i jego rodziną należy rozmawiać – rozmowa wzmacnia i pomaga w terapii. Dopóki człowiek żyje nie może stać się statystycznym numerem choroby, nie może stać się wyobcowanym, wyrzuconym poza nawias społeczeństwa, chory musi być traktowany jak człowiek. Tylko wtedy terapia ma sens i przynosi ulgę w cierpieniu. Pomaga w tym wyspecjalizowany personel pracujący w hospicjum – lekarze, pielęgniarki, psychologowie, kapłani.

Dziecko to specyficzny pacjent – wszędobylskie, ciekawskie, nie posługuje się kategoriami rozumowymi jak człowiek dorosły, dlatego też wyspecjalizowany zespół pediatrycznej opieki paliatywnej ma przed sobą trudne zadanie do wykonania – pacjenta bardzo wymagającego i delikatnego, z którym trzeba umieć rozmawiać w jego języku. Odpowiednia komunikacja pozwala żyć dłużej małemu pacjentowi i w większym komforcie psychicznym, a to jest przecież najważniejsze, bo hospicjum dla dzieci to miejsce, gdzie się żyje do ostatnich dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *